หาคู่รัก พยากรณ์ดวงสมพงษ์ และคนที่ใช่

Sign in with

ทดลองใช้งาน

Soulmate List

หน้าแสดงรายชื่อ User Profile ที่แมตซ์กับคุณ
จากระบบอัลกอริทึม HUGDER

H-METER

มิเตอร์ เปอร์เซ็นแมตซ์ User
คนนั้นกับคุณแถบสีม่วงยิ่งเยอะหมายถึงความเข้ากัน
ได้ของคุณกับ User คนนั้นเข้ากันได้ดีมาก

HUGDER Recommend

สุดยอดไอคอน ที่ระบุว่า User
นี้แมตซ์กับคุณมากเป็นพิเศษหาได้ยากยิ่ง ด้วยระบบ
“Venus system”

Venus System

คือระบบที่ HUGDER พัฒนาขึ้นมา เพื่อวิเคราะห์การแมตซ์กันระหว่าง User โดยการวิเคราะห์จากมาตรฐานดาวทางโหราศาสตร์ นำมาจับคู่ดาวสมพงษ์ด้านความรักที่ส่งผลมากเป็นพิเศษและหาได้ยาก

ติดต่อเรา